Pesten het jongere broertje / zusje van Intimidatie

Pesten: jennen, judassen, koeioneren, kwellen, negeren, nijdassen, plagen, sarren, tergen, treiteren, dwarsbomen.

Wanneer je pesten invoert op Google dan vind je woorden als; kids, jongeren, spreekbeurt, basisschool, opvoedadvies, etc. Het geeft aan dat het woord pesten vaak gebruikt wordt bij gedrag van jongeren. Er is vaak ook onduidelijkheid over wat pesten nu eigenlijk zegt. De scheidingslijn tussen pesten en plagen is dun, wanneer is het geen plagen maar pesten. Het meest duidelijke verschil tussen plagen en pesten is dat er bij pesten altijd sprake is van een machtsverhouding, een machtsverschil. De persoon die pest staat boven het slachtoffer, bij plagen zijn er geen machtsverschillen, het gaat over en weer. Plagen hoort kennelijk wel in het rijtje wanneer je zoekt naar de definitie van pesten, gewoon een dun lijntje of wordt plagen vanzelf pesten?

Hans de pestkop
Hij is helemaal niet groot of stoer om te zien, toch is iedereen bang voor hem. Elke dag wanneer hij ‘s morgens het schoolplein op komt, dan stoppen de kinderen met knikkeren om hun kostbare goed snel in de broekzakken te stoppen. Wie niet vlug genoeg is, is zijn knikkers kwijt. Hans weet altijd iets gemeens te zeggen, waardoor je jouw knikkers van de stoeptegels opraapt om ze bij Hans in te leveren. Om maar niet bij het schouwspel betrokken te worden lopen de andere kinderen met gebogen hoofden weg, snel het schoolgebouw in. Hans heeft je knikkers afgepakt en je bent alleen.

Het klopt, de Hans die elke dag van kinderen op het schoolplein knikkers afpakt is een pestkop. Maar is Hans ook een pestkop wanneer het een volwassen man met een eigen bedrijf betreft, die een werknemer twee jaar lang dagelijks seksueel intimideert. ‘Hans de pestkop’ past gevoelsmatig niet bij een dader die zijn werknemers intimideert of zoals in mijn geval aanrandt op de werkvloer. Natuurlijk past het woord pesten ook bij wat een Hans op de werkvloer doet, het is jennen, judassen, kwellen, en treiteren. Toch krijg ik het gevoel dat voor mij bij het woord pesten hoort maar niet uit mijn hoofd; Hans de pestkop die op het schoolplein knikkers van andere kinderen afpakt.

Intimidatie: afschrikking, agressieve handeling, bangmakerij, dreigement, gerechtelijke aanzegging, het aanjagen van schrik, het bevreesd maken, ontmoediging, soort mishandeling, vreesaanjaging

Eigenlijk bevestigd Google mijn gevoel bij het woord pesten. Het woord intimidatie geeft namelijk een ander resultaat. Bij het zoeken naar het woord intimidatie zie je suggesties als bedrijfsleven, FNV, Arboportaal, werknemer, lastige mensen, etc. Intimidatie is iemands gedrag beïnvloeden door hem of haar angst aan te jagen door te dreigen met negatieve gevolgen. Bij het gebruik van de woorden intimidatie op de werkvloer, worden slachtoffers die seksueel worden geïntimideerd makelijker meegenomen dan bij pesten op de werkvloer. Door het gebruik van het woord pesten is het volgens mij ook lastiger om bewustwording te creëren. Mensen associëren pesten snel met schoolplein of het gedrag van jongeren. “Gepest op je werk?”, het wordt vaak weggelachen en gezien als een onvolwassen woord, pesten gebeurd op het schoolplein. Maar wat gebeurd er dan op de werkvloer wanneer we ‘volwassen’ zijn.

Hans, de intimidatiehufter
Hij is helemaal niet groot of stoer om te zien, toch is iedereen doodsbang voor hem. Elke dag wanneer hij ‘s morgens het pand binnen komt betrekt de sfeer op de werkvloer en ze verstopt zich het liefst achter haar bureau. Als ze zich niet snel uit de voeten maakt zoekt Hans haar op. Hans ziet haar als zijn prooi en begint de dag het liefst met haar te kleineren, ongewenst aan te raken of iets toe te snauwen. Haar telefoon durft ze bijna niet meer op te pakken, bang voor weer een bericht waarin Hans zich aan haar opdringt. De constante dreigementen van Hans dat als ze over zijn gedrag zal spreken zijn vrouw hem zal verlaten en hiermee ook het in het bedrijf geïnvesteerde geld van haar ouders. Dat wil zeggen dat het bedrijf dan niet langer kan bestaan, “dat is dan jouw schuld” zegt Hans. “Door jou raken mensen hun baan kwijt en dat zal iedereen jou kwalijk nemen”. Hans heeft haar geïsoleerd en alles van haar afgenomen: eigenwaarde, zelfrespect, zelfvertrouwen, plezier,… De collega’s kijken de andere kant op wanneer Hans aan haar zit of respectloze dingen naroept. Hans is de baas van het bedrijf, baas over wie er werk heeft, baas over wie er ‘met rust’ gelaten wordt. Ze is alleen.

Hans de intimidatiehufter jaagt angst aan, ontmoedigd slachtoffers en toeschouwers tegen zijn gedrag op te treden en dreigt met ontslag wanneer mensen zich durven te verzetten. De woorden die intimidatie vertegenwoordigen passen bij Hans de directeur, de volwassen man die zijn werknemers treitert, bang maakt en dit mag gezien worden als mishandeling. Als ik bij bovenstaande zou horen “Hans heeft haar op de werkvloer gepest” dan heb ik daar een ander gevoel bij dan als ik zou horen “Hans heeft haar op de werkvloer geïntimideerd”.

Pesten of intimidatie
Het is een gevoel, mijn gevoel, een perceptie en zeker geen waardeoordeel over de gebeurtenissen op een schoolplein of de werkvloer. Het is verschrikkelijk wanneer iemand je het leven zuur maakt, of dit nu op het schoolplein, op de werkvloer of ergens anders is. Nooit is dit gedrag goed te praten. Hans moet zowel op het schoolplein als op de werkvloer gestopt worden. Slachtoffers vragen om begrip, bewustwording zodat iedereen snapt wat het effect is van wat Hans de pestkop en Hans de intimidatiehufter doet.

Pesten en intimidatie
Pesten zie ik als het jongere broertje of zusje van intimidatie. Volwassenen worden geïntimideerd op de werkvloer en jongeren worden gepest op school, maar hoe je het ook wilt benoemen het is crimineel gedrag en mensen die pesten of intimideren zijn daders van psychische terreur. Gedrag wat als preventieve maatregel strafbaar gesteld zou moeten worden in het wetboek van strafrecht.

Dit bericht is geplaatst in Blog met de tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie