The Caspian Times en AWH strijden voor bewustwording over seksuele intimidatie op de werkvloer.

De Nederlandse organisatie AWH is wereldwijd actief in het vergroten van de bewustwording over seksuele intimidatie op de werkvloer. Met als missie het creëren van een veilige en gezonde werkvloer en is daarom trots aan te kondigen dat zij ook het gebied Eurazië (4,6 miljard mensen) kunnen bereiken via The Caspian Times en Malik Ayub Sumbal in het bijzonder. Een gebied waarin werknemers net zoals in de rest van de wereld dagelijks geconfronteerd worden met seksuele intimidatie op de werkvloer.

AWH zal de Kaukasus en Midden Azië voorzien van haar opinie en inzichten ten aanzien van seksuele intimidatie op de werkvloer.

AWH geeft al ruim twee jaar lezingen aan universiteiten in Nederland en Aruba, zoals de Universiteit van Wageningen en de Universiteit van Aruba. Tevens voorziet AWH organisaties zoals SHRM in de Verenigde Staten van succesvolle presentaties over dit onderwerp. In Aruba heeft AWH recent een onderzoek (nulmeting) gedaan naar seksuele intimidatie op de werkvloer. Met de overheid van Aruba werkt AWH, naar aanleiding van dit onderzoek, nu aan een bewustwordingscampagne waarin een smartphone app voor het melden van seksuele intimidatie centraal staat. AWH deelt haar waardevolle bevindingen met andere landen en is bijzonder trots op deze nieuwe samenwerking met The Caspian Times. Door deze samenwerking wordt het mogelijk om ook met Eurazië kennis over seksuele intimidatie op de werkvloer te delen, hoe dit te benoemen, herkennen en te voorkomen. Daarnaast hoopt AWH bewustwording voor dit onderwerp te genereren waardoor het melden van de intimidatie makkelijker wordt gemaakt.

Het feit dat de Nederlandse overheid een struisvogelpolitiebeleid voert wanneer we spreken over seksuele intimidatie op de werkvloer en voorbij lijkt te gaan aan de contraproductiviteit van 4 miljard euro per jaar, is ronduit onacceptabel te noemen. Seksuele intimidatie op de werkvloer is een wereldwijde taboe en om hiermee te breken is het van belang informatie en kennis te delen. Publiek bewustzijn is belangrijk om mensen te laten samenwerken, om goed samen te werken moet er wederzijds begrip zijn over wat seksuele intimidatie inhoudt en hoe zich dit verhoud tot een veilige en gezonde werkvloer.

Indien u meer informatie wenst te ontvangen over deze samenwerking, dan kunt u contact opnemen met AWH via karin@aboutworkplaceharassment.com of Malik Ayub Sumbal via editor@thecaspiantimes.com

Dit bericht is geplaatst in Blog met de tags , , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie